Oferta educațională

De ce să alegi Şcoala Primară Varlaam pentru copilul tău?

La Şcoala Varlaam urmărim o dezvoltare echilibrată a copiilor, călăuzindu-i pe fiecare dintre ei să-şi descopere drumul propriu şi să-şi împlinească vocaţia.

.....aici vei găsi un mediu educațional echilibrat care îl învață și îl pregătește pe copil pentru a

face față provocărilor vieții și pentru că aici îi oferi şansa de a învăţa cu bucurie şi a se autodepăşi!

Beneficiile copilului:

Copiii vor fi încurajaţi să:

 • fie încrezători şi conştienţi de talentele lor
 • înveţe să gândească independent şi să aibă iniţiativă, motivaţi să-şi maximizeze potenţialul
 • fie capabili să reacţioneze creativ şi adecvat la situaţii de viaţă diverse
 • preţuiască pe cei din jur şi să se bucure de ceea ce au păstrând mereu o relaţie vie cu Dumnezeu.

Copilul va învăţa:

Beneficiile tale ca părinte:

 • vei beneficia de un dialog deschis, bazat pe încredere reciprocă și confidențialitate despre evoluția copilului
 • vei fi permanent informat și implicat în activitatea copilului în şcoală
 • Şcoala Părinţilor - cursuri de dezvoltare personală de specialitate

Ca părinte, vei şti CUM:

Activitaţile curriculare de bază includ:

 • Ore din curriculum și efectuarea temelor
 • Ore de Engleză intensiv
 • Cluburi extracurriculare (opţionale după ora 16.00):
  • Cor
  • Teatru
  • Jocuri de inteligenţă (lego, origami, mind lab, şah)
  • Instrument muzical (blockflote)
 • Cursuri specifice şcolii noastre: Comunicare şi dezvoltare personală

Preocupările noastre pentru dezvoltarea inteligenței abstracte, dar și a inteligenței emoționale, sociale și spirituale ne-au condus la alegerea unui program care să conțină atât elemente din sistemul tradițional, cât și elemente moderne.

Agenda zilei este prima activitate dintr-o zi obișnuită de școală la Varlaam. Timp de jumătate de oră învățătorul prezintă o poveste ce încorporează principalele subiecte ce vor fi abordate pe parcursul zilei.

La rublica meteo şi cea de noutăţi elevii sunt cei care prezintă subiecte care au tematici foarte diverse – aselenizarea, avioanele supersonice, broaștele țestoase, tsunami-urile și multe, multe altele.

Un alt element diferit în structura programului școlar este opţionalul specific şcolii noastre – Comunicare şi dezvoltare personală. Parcurgând aceste ore, copiii învaţă cum pot să devină „culegători de nestemate”  fiind îndrumaţi să privească atenţi înauntrul lor, să îşi cerceteze rezerva de nesfârşite emoţii, sentimente şi trăiri interioare şi să împărtăşască cu cei din jur această bogăţie, înmulţind-o.  Credem că acesta este un meştesug foarte important şi de mult folos oricărui om, indiferent de vârsta sau de meseria pe care o practică.

O altă dovadă  a atenției acordate dezvoltării armonioase a copilului este Emometru, un instrumentul folosit în fiecare clasă unde copiii sunt încurajaţi să îţi exprime emoţiile folosind o scară ce porneşte de la sentimente mai negative –tristeţe,mânie şi duce pâna la fericire şi bucurie.

Preocuparea pentru excelenţa academică este susţinută atât prin orele de teme în clasă /pentru acasă care sunt concepute din perspectiva formării și dezvoltării abilităților de studiu individual dar şi prin Cursurile de Engleză intensiv.

DOXOLOGIA Media, Mitropolia Moldovei si Bucovinei | © 2012 scoalavarlaam.ro